HỆ THỐNG LUYỆN THI CÔNG CHỨC

MÔN TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC


HOTLINE: 0902 219 318

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG LUYỆN THI CÔNG CHỨC
MÔN TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC

Hệ thống luyện thi công chức môn Tiếng Anh và Tin học được phát triển bởi Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ nhằm mục đích giúp người dùng có cơ hội làm quen với bài thi môn Tiếng Anh và Tin học trên máy, tự luyện tập nâng cao trình độ và thi thử trước khi tham dự kỳ thi chính thức.
Hệ thống luyện thi có Ngân hàng câu hỏi lên đến nhiều nghìn câu, được cập nhật hàng tuần. Mức phí sử dụng: 100.000 đồng/365 ngày/1 môn thi (chỉ tương đương 8.500 đồng/1 tháng/ 1 môn). Học viên cần nạp đủ 100.000 đồng để có thể tham gia luyện thi 1 môn trong 365 ngày.
Khoản phí này sẽ được sử dụng để duy trì hoạt động hạ tầng phục vụ Hệ thống luyện thi và cập nhật Ngân hàng câu hỏi.